v

Goede doelen informatie

Ieder jaar kiest de Lionsclub Renkum Ostrabeke één of meer goede doelen die uit de opbrengst van de Airborne Music Night een bijdrage ontvangen. Dit jaar zijn dat het Airborne Museum, het Veteranen inloophuis, Tendens vakanties, Stichting Jaimy van Boxel en MHCO.

 

 

Airborne Museum

Het Airborne Museum gaat de komende jaren verbouwen, uitbreiden en meer tijdelijke tentoonstellingen brengen. Doel is om nog meer publiek te trekken en ook om de inwoners van Gemeente Renkum meer bij het museum te betrekken. Het museum heeft al verschillende bedrijven uit de regio als sponsor gevonden. Voor de bijdrage van de Airborne Music Night zal door het museum een specifieke activiteit gezocht worden, zoals het bestrijden van eenzaamheid bij ouderen en educatie op het (V)MBO.

 

Het Veteranen inloophuis

Het Veteranen inloophuis in Heelsum is een non-profit organisatie die aan veteranen, hun partners, gezinsleden en geïnteresseerden een plek biedt om tijdelijk te logeren en te verblijven. Men kan elkaar ontmoeten, verhalen uitwisselen en ervaringen delen. Vrijwilligers bieden op een professionele wijze laagdrempelige hulp en ondersteuning. Met een bijdrage van de Airborne Music Night zal de woonkamer van het verblijf worden opgeknapt en opnieuw ingericht.

 

Tendens vakanties

Het in Arnhem gevestigde Tendens vakanties organiseert vanaf 1995 kleinschalige begeleide (groeps)-vakanties, recreatieve uitjes en logeerweekenden voor mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking en voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel. De vakanties worden begeleid door ervaren en enthousiaste vrijwillige reisbegeleiders. Met de opbrengsten van de Airborne Music Night zal het feest dat voor deze vrijwilligers wordt georganiseerd in de Concertzaal Oosterbeek worden ondersteund.

 

Stichting Jaimy van Boxel

De Stichting Jaimy van Boxel voorziet de vijf kinderoncologische centra in Nederland en de kinderafdeling van het Rijnstate ziekenhuis te Arnhem van geld en goederen, in het bijzonder speelgoed, om het verblijf voor de patiëntjes wat minder zwaar te maken. Alle schenkingen vinden altijd plaats in overleg met artsen en pedagogisch personeel. Met een bijdrage van de Airborne Music Night zullen meerdere patiëntjes blij worden gemaakt met verschillend speelgoed.

 

Mixed Hockeyclub Oosterbeek

Bij de Mixed Hockeyclub Oosterbeek kunnen alle kinderen en volwassenen terecht voor hun sportieve ambities, en vormt neemt de vereniging een waardevolle plaats in binnen de gemeente. Veel vrijwilligers verrichten iedere week een bijdrage om de club, met 900 leden, zowel sportief als financieel draaiende te houden. De begroting bestaat grotendeels uit contributies, en giften zijn noodzakelijk om deze sluitend te krijgen. Eerder heeft de Airborne Music Night al bijgedragen aan het kunstgrasveld, en met een nieuwe gift zal deze grootste vereniging van de gemeente wederom geholpen zijn.

 

 

 

 

Stichting Fondsenwerving Lionsclub Renkum Ostrabeke

Secretariaat: H.A. Daan, Beukenlaan 15, 6862  HR Oosterbeek.

Bank: NL02RABO0355047470 - KVK 60134917

De Stichting is aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

E-mail: airbornemusicnight@gmail.com

Pers: WK Communicatie 06 - 2186 5900